Thursday, 07/07/2022 - 17:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bắc Sơn
 • Phương pháp giải một số bài tập vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp
  | Trường THCS Bắc Sơn | 138 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tên sáng kiến: Phương pháp giải một số bài tập vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp (Năm học 2019 - 2020; Tác giả: Vũ Chí Nhân)
 • Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong dạy học phần lịch sử Việt Nam môn Lịch sử 9 ở trường THCS Bắc Sơn
  | Trường THCS Bắc Sơn | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tên sáng kiến: Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong dạy học phần lịch sử Việt Nam môn Lịch sử 9 ở trường THCS Bắc Sơn (Năm học 2019 - 2020; Tác giả: Nguyễn Hữu Hân)
 • Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy môn Giáo dục Công dân lớp 9 ở trường THCS Bắc Sơn năm học 2019 - 2020
  | Trường THCS Bắc Sơn | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tên sáng kiến: Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy môn Giáo dục Công dân lớp 9 ở trường THCS Bắc Sơn năm học 2019 - 2020 (Tác giả: Hồ Thị Hạnh)
 • Một số giải pháp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn 9 ở trường THCS Bắc Sơn
  | Trường THCS Bắc Sơn | 173 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tên sáng kiến: Một số giải pháp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn 9 ở trường THCS Bắc Sơn (Năm học 2019 - 2020 ;Tác giả: Nguyễn Thị Quý)
 • Một số giải pháp làm tăng hứng thú học tập môn Âm nhạc cho học sinh ở trường THCS Bắc Sơn năm học 2019- 2020
  | Trường THCS Bắc Sơn | 178 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tên sáng kiến: Một số giải pháp làm tăng hứng thú học tập môn Âm nhạc cho học sinh ở trường THCS Bắc Sơn năm học 2019- 2020 (Tác giả: Lê Thị Quỳnh Giao)
Tài nguyên