Friday, 19/08/2022 - 06:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bắc Sơn

Báo cáo về việc triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học

 PHÒNG GDĐT THỊ XÃ PHỔ YÊN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS BẮC SƠN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 05 /BC-THCS                                  Bắc Sơn, ngày 20 tháng 1 năm 2022

 

BÁO CÁO

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học

 

Thực hiện công văn số  số 01/PGDĐT-CTTT, ngày 04 tháng 01 năm 2022 của phòng Giáo dục đào tạo Phổ Yên về việc báo cáo và cung cấp thông tin, triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học; Kế hoạch số 201/KH- THCS  ngày 01 tháng 9 năm 2021 của trường THCS Bắc Sơn về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học  giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 246 ngày 04 tháng 10 năm 2021  về  tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022.

  Trường THCS Bắc Sơn báo cáo và cung cấp thông tin về triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học với những nội dung sau:

1. Công tác xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp”, sắp xếp bố trí pano, khẩu hiệu tuyên truyên chủ đề năm học theo kế hoạch.

Nhà trường chú trọng việc xây dựng cảnh quan, môi trường, tăng cường trồng cây xanh ở sân trường. Hệ thống cây xanh, bồn hoa,... được chăm sóc thường xuyên che phủ bóng mát 70% sân trường đảm bảo tính thẩm mỹ, tạo môi trường học tập an toàn, thoáng mát để thực sự “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đối với các em học sinh.

Toàn bộ khuôn viên của nhà trường, các khối công trình phục vụ dạy học, làm việc của cán bộ, giáo viên, học sinh đảm bảo luôn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng khoa học.

Khuôn viên trường, lớp học và hệ thống sân chơi, bãi tập của nhà trường đảm bảo cho học sinh vui chơi và học tập. Khu vực sân chơi bê tông dành cho các buổi hoạt động tập thể, thể dục giữa giờ, xung quanh sân được trồng các hàng cây bóng mát đảm bảo cho học sinh khi vui chơi tập luyện.

Phòng học, phòng làm việc được bài trí khoa học, đúng quy định và sáng tạo phù hợp với điều  kiện hiện nay, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.

Có hệ thống thùng rác thu gom rác thải, thùng rác có nắp đậy, đặt tại vị trí phù hợp, đảm bảo mỹ quan, thuận tiện trong sử dụng. Hệ thống thoát nước thải có nắp đậy chắc chắn, an toàn; thường xuyên khai thông sạch sẽ, không có mùi hôi, không có hố nước đọng gây ô nhiễm.

Đảm bảo đủ nước sạch sinh hoạt, hợp vệ sinh; có đủ nước uống hằng ngày cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Trường có hệ thống nước sạch, hợp vệ sinh phục vụ đủ 100% cho giáo viên và học sinh sử dụng hàng ngày. Có hệ thống bồn nước rửa tay cho GV, HS.

Có đủ nhà vệ sinh cho nam, nữ, cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Khu vệ sinh được xây dựng ở vị trí hợp lí, khoa học, thuận tiện, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường đúng tiêu chuẩn quy định, thuận tiện cho việc sử dụng. Nhà vệ  sinh thoáng mát, đủ ánh sáng, không có mùi hôi.

Tổ chức cho học sinh tham gia tuyên truyền bảo vệ cảnh quan, môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, vệ sinh trường lớp và tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh cộng đồng.

Hằng ngày, hằng tuần, giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội hướng dẫn học sinh chăm sóc, bảo vệ cây... Chính vì vậy lớp học, sân trường, nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp.         

Nhà trường trang trí panô nhằm làm phong phú cho cảnh quan và giáo cụ trực quan cho học sinh, trang trí trường học, lớp học theo mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hệ thống bảng biểu, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền về hoạt động của nhà trường trong công tác xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn… được thiết kế phù hợp, sắp xếp hợp lý, đảm bảo tiện dụng và thường xuyên được bảo vệ, tu bổ.

2. Công tác rà soát, bổ sung hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường; hình thức, đối tượng triển khai, phổ biến (cán bộ quán lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh…).

Nhà trường ban hành Kế hoạch số 201/KH- THCS  ngày 01 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học  giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 246 ngày 04 tháng 10 năm 2021 về  tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022; Quyết định số 200/QĐ-THCS ngày 01 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của trường THCS Bắc Sơn; Kế hoạch số 255/KH- THCS  ngày 05 tháng 10 năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2021-2022.

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, học sinh, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học.

Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc ta; nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử. Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội nghị,… về ứng xử văn hóa trong trường học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.

Thực hiện tốt việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng và thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử, văn hóa học đường đối với đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, học sinh, trong toàn trường.

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, trong các gia đình học sinh; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho học sinh nhân các ngày lễ lớn trong năm.

Chỉ đạo triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử đến từng viên chức, người lao động, học sinh của trường. Cán bộ quản lý, nhà giáo đi đầu trong việc thực hiện quy tắc ứng xử làm gương để học sinh, noi theo.

Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống văn hóa của học sinh thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết phù hợp với lứa tuổi để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa tốt đẹp cho học sinh.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần trong công tác thi đua xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, thiết thực, thường xuyên, hiệu quả.

3. Xây dựng nội dung “Thông điệp nhà trường”; thiết kế pano nội dung thông điệp và khẩu hiệu chủ đề giáo dục phẩm chất: “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” để tuyền truyền giáo dục học sinh.

3.1. Giáo dục Lễ phép

Giáo dục các em học sinh biết “Lễ phép”: Biết “dạ, thưa”; nói lời “cảm ơn”; vâng lời cha mẹ, ông bà, thầy cô; Thái độ kính trọng người trên; biết xin lỗi; biết chào hỏi khi gặp người khác;...

3.2. Giáo dục “Thân thiện”

Giáo viên thân thiện trong sự giúp đỡ, chỉ bảo học sinh; thân thiện ngay cả trong sự phê bình khi học sinh có lỗi, nghiêm khắc nhưng bao dung/ không có và phải loại bỏ hiện tượng trù dập học sinh, ác cảm với học sinh, phải tôn trọng sự khác biệt trong mỗi học sinh.

    Thầy cô giáo trong nhà trường luôn tạo bầu không khí vui tươi, gần gũi nhưng có sự tôn trọng giữa thầy cô với thầy cô, giữa thầy cô với học sinh và giữa học sinh với học sinh.

Giáo dục học sinh thân thiện thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải nghiệm; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động từ thiện xã hội…để hình thành tính cách vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người.

 3.3. Giáo dục “Trung thực”

Nhà trường xây dựng các quy định trong giảng dạy, giáo dục học sinh tính trung thực

+ Truyền tải thông tin chính xác

+ Trung thực trong tổ chức kiểm tra đánh giá;

+ Trung thực trong tổ chức dạy thêm, học thêm;

    + Công bằng phân minh trong đánh giá học sinh;

    + Ban giám hiệu thay đổi cách nhận xét đánh giá học sinh: phê bình, động viên, khuyến khích, theo dõi uốn nắn, giáo dục…

Nhà trường giáo dục học sinh:

+ Không nói rối, bao che khuyết điểm của mình và của bạn.

+ Không lấy tài sản của nhau, nhặt được của rơi trả người đánh mất.

+ Thẳng thắn nhận khuyết điểm khi vi phạm.

3.4. Giáo dục “Trách nhiệm”

Giáo dục học sinh:

+ Có trách nhiệm cao trong các hoạt động tập thể.

+ Trong cuộc sống có trách nhiệm với người thân, thầy cô và bạn bè, không để mọi người phải nhắc nhở đối với công việc của mình thực hiện.

+ Trong học tập có trách nhiệm học bài, làm bài.

+ Thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ khi được phân công.

4. Đánh giá công tác truyền thông, tuyên truyền về công tác giáo dục giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của nhà trường.

Nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho học sinh. Công tác tuyên truyền, giáo dục của nhà trường ngày càng được triển khai đồng bộ, đổi mới về nội dung và hình thức, giáo dục qua thực tiễn hành động, nêu gương điển hình tiên tiến, phát huy vai trò tự giáo dục, rèn luyện của học sinh.

Nhà trường thường xuyên gặp gỡ, đổi thoại với hoc sinh, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp, những vấn đề phát sinh liên quan đến tư tưởng và những vấn đề xã hội học sinh quan tâm; tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua môn học Giáo dục công dân; tăng cuờng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, xây đựng môi truờng sư phạm thân thiện, an toàn và lành mạnh. Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung của phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt",… thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường;

Bên cạnh đó, trường học thực hiện quy định hát Quốc ca trong các buổi lễ chào cờ đàm bảo tính nghiêm túc và trang trọng. Việc tập thể dục giữa giờ cũng được duy trì thường xuyên, vừa tạo cảm giác không gây mệt mỏi sau giờ học, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong trường học và góp phần giáo dục thể chất cho học sinh;

Thông qua các hoạt động Đội, tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi học sinh về lòng yêu nước, khơi dậy trong học sinh ý thức và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, hướng học sinh vào các hoạt động tập thể lành mạnh, như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục chuyển đổi hành vi, phòng chống bệnh tật học đường, phòng chống COVID19,  hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

5. Các minh chứng gửi kèm theo báo cáo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường;

Ảnh chụp pano, khẩu hiệu chủ đề năm học và “Thông điệp nhà trường”;

Thống kê số lượng tin bài truyền thông, tuyên truyền về công tác giáo dục giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của nhà trường.

          Trên đây là báo cáo về việc triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học của trường THCS  Bắc Sơn./.

 

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT (báo cáo);

- Lưu: VT.

 

                                                                                         Trần Văn Sơn

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 650
Tháng 08 : 38.526
Năm 2022 : 75.694