Wednesday, 29/11/2023 - 19:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bắc Sơn

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022

Danh sách file:

KẾ HOẠCH

Kiểm tra cuối học kỳ II - Năm học 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 622/GDĐT-THCS ngày 01/9/2021 của phòng GDĐT Phổ Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông của Bộ giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021của Bộ giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

          Căn cứ Công văn số 211/PGDĐT-THCS ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Phòng GDĐT Phổ Yên về việc hướng dẫn kiểm tra cuối học kì II năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 215 /KH-THCS ngày 13/9/2021 của Trường THCS Bắc Sơn về hoạt động chuyên môn năm học 2021 - 2022.

Trường THCS Bắc Sơn xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối học kì II năm học 2021-2022 như sau:

I. NỘI DUNG.

1. Về chỉ đạo ra đề kiểm tra:

* Kiểm tra các môn theo đề của nhà trường: Ngữ  văn, Toán, Tiếng Anh  khối 6,7,8, 9; Lịch sử - Địa lý 6; KHTN 6.

* Các tổ chuyên môn chủ động ra đề và duyệt đề: Xong trước lịch kiểm tra 1 tuần.

* Nội dung kiến thức: Toàn bộ kiến thức học kỳ II (Yêu cầu bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, các phần điều chỉnh, giảm tải để ra đề  phù hợp và phân loại được trình độ của học sinh)

* Lưu ý: Đối với các môn còn lại của cả 4 khối -> Giáo viên thực hiện kiểm tra theo TKB và Chương trình nhà trường (Nộp đề, HD chấm theo qui định về tổ CM và Chuyên môn nhà trường - Yêu cầu có phê duyệt đầy đủ của tổ trưởng, nộp trước 1 tuần trước lịch kiểm tra).

- Giáo viên ra đề chịu trách nhiệm về các yêu cầu theo quy định và tính bảo mật của đề kiểm tra.

- Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm trước nhà trường về đề kiểm tra của tổ mình và đảm bảo tính bảo mật của đề kiểm tra.

- Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm kiểm duyệt đề và lưu hồ sơ đảm bảo đúng  quy định.

2. Về lịch kiểm tra:

2.1. Lịch kiểm tra các môn theo đề của trường:

Ngày

Môn

Thời gian tính giờ làm  bài

Thời gian làm  bài

05/5/2022

Toán 6,7,8,9

   7h30’ đến 9h00’

90 phút

Tiếng Anh 6

9h30’ đến 10h30’

60 phút

Tiếng Anh 7,8,9

9h30’ đến 10h15’

45 phút

06/5/2022

Ngữ văn 6,7,8,9

 7h30’ đến 9h00’

90 phút

KHTN 6

9h30’ đến 11h00’

90 phút

07/5/2022

Lịch sử- Địa lí 6

    7h15’ đến 8h45’

90 phút

2.2. Lịch kiểm tra các môn còn lại: Giáo viên bộ môn báo cáo lịch kiểm tra định kỳ nộp về tổ và chuyên môn nhà trường (thời gian kiểm tra bắt đầu từ 25/4/2022 đến hết ngày 29/4/2022)

2.3. Thời gian làm việc trong các ngày kiểm tra:

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h10’

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30’ (chấm kiểm tra các môn kiểm tra tập trung)

3. Về lịch chấm kiểm tra, lên điểm.

* Chấm kiểm tra:

- Các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh khối 6,7,8,9; KHTN khối 6; Lịch sử - Địa lí khối 6. Hoàn thành chấm bài sau 1 tuần. (Theo phân công của chuyên môn nhà trường).

- Các môn còn lại: Hoàn thành chấm bài sau 1 tuần tính từ ngày kiểm tra.

* Duyệt điêm kiểm tra

+ 12/5/2022: Duyệt điểm kiểm tra môn Toán và Tiếng Anh (4 khối)

+ 13/5/2022: Duyệt điểm kiểm tra môn Văn (4 khối), Lịch sử - Địa lí khối 6; KHTN khối 6.

* Hoàn thành điểm:

- Hoàn thành điểm trên sổ gọi tên ghi điểm và trên hệ thống CSDL. (Theo phân công của chuyên môn của nhà trường)

+ Môn Toán, Tiếng Anh (4 khối):                            Ngày 13/5/2022

+ Môn Văn (4 khối); Lịch sử - Địa lí 6; KHTN 6:  Ngày 14/5/2022

+ Đối với các môn còn lại của cả 4 khối:                  Ngày 12/5/2022

* Duyệt 2 mặt giáo dục:

- 8h00’ ngày16/5/2022: Khối 6,7

- 9h00’ ngày 16/5/2022: Khối 8,9

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phổ biến kế hoạch thực hiện tới toàn thể HĐSP.

2. Tổ chức tốt công tác ôn tập cho các em học sinh.

3. Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thực hiện tốt kế hoạch./.

Lượt xem: 162
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 44
Tháng 11 : 1.185
Năm 2023 : 12.981